Jio-bp Mobility Stations Near Sangrur Road, Sangrur, 148026